Sjávarútvegsráðstefnan

Stjórnin skal samanstanda af sex meðlimum sem eru kosnir á aðalfundi félagsins til tveggja ára. Þegar stjórn er valin skal hún endurspegla sjávarútvegsgeirann eins og kostur er. Stjórnin skal hafa fulltrúa frá þjónustufyrirtækjum, opinberum stofnunum, samtökum, markaðsfyrirtækjum og tvo frá sjávarútvegsfyrirtækjum. Hvert ár skal helmingur stjórnarinnar, þrír stjórnarmenn, láta af störfum og nýir þrír kjörnir í þeirra stað. Ef Sjávarútvegsráðstefnan er ekki haldin á einhverju ári, má stjórnarmaður sitja lengur en venjulega til að undirbúa tvær ráðstefnur.

Stjórnin ber ábyrgð á rekstri félagsins milli hluthafafunda og verndar hagsmuni þess. Félagið er bundið við undirskrift meirihluta stjórnar eða tveggja stjórnarmanna ásamt formanni. Stjórnin skal funda að lágmarki tvisvar á ári og má nota fjarskiptatækni til fundarhalda, þar sem sömu reglur gilda og fyrir hefðbundna fundi.

Faghópar skulu starfa til að veita stjórn Sjávarútvegsráðstefnunnar aðstoð við val á efni og framkvæmd málstofa. Stjórnin skipar meðlimi í faghópa og skal stefnt að því að a.m.k. einn stjórnarmaður Sjávarútvegsráðstefnunnar sé í hverjum faghópi.

Stjórn ráðstefnunnar 2024 skipa þau Elma Sif Einarsdóttir, Guðbjörg Ólafsdóttir, Guðmundur Kristjánsson, Kristinn Hjálmarsson, Stefanía Inga Sigurðardótir og Trausti Jörundarson.

Elma Sif fer fyrir sjálfbærnivinnu hjá Iceland Seafood og leiðir faghópinn sem undirbýr málstofur um sölu, markaðssetningu og dreifingu á vörum og þjónustu sjávarútvegsins.

Guðmundur Kristjánsson er forstjóri Brim hf og leiðir faghópinn sem undirbýr málstofur um auðlinda, nýtingu hennar og veiðar.

Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum og leiðir faghóp ráðstefnunnar um stefnumótun, rannsóknir og umhverfismál í sjávarútvegi.

Kristinn Hjálmarsson er framkvæmdastjóri Icelandic Sustainable Fisheries og leiðir undirbúning opnunarmálstofunnar sem fjallar um yfirskrift ráðstefnunnar, Fiskveiðistjórnunarkerfið – svo miklu meira en bara kvóti!

Stefanía Inga Sigurðardóttir er gæða- og öryggisstjóri hjá FISK-Seafood og leiðir faghóp ráðstefnunnar sem undirbýr málstofur um vinnslu sjávarafurða.

Trausti Jörundarson er formaður Sjómannafélags Eyjafjarðar og leiðir faghópinn sem undirbýr málstofur um mannauð, samskipti og rekstur í sjávarútvegi.

Scroll to Top