Loka

Dagskrá Sjávarútvegsráðstefnunnar 2022

Hörpu, 10.-11. nóvember

 

Íslenskur sjávarútvegur

Silfurberg Fimmtudagur10:00-12:00

Óhætt er að fullyrða að íslenskur sjávarútvegur er sú atvinnugrein þar sem sem Íslendingar eru með alþjóðlega forustu. Íslenskur sjávarútvegur er í samkeppni við margar öflugar sjávarútvegsþjóðir og er því mikilvægt að vel sé staðið að sölu- og markaðssetningu og þar skiptir ímynd miklu máli.  Mörg lönd hafa horft til Íslands varðandi fyrirmynd að uppbyggingu sjávarútvegs.  Hver er staða ímyndar íslensks sjávarútvegs og hvernig stöndum við okkur t.d. í samanburði við norskan og danskan sjávarútveg?  Fáar konur eru í stjórnunarstöðum í íslenskum sjávarútvegi og hvaða áhrif hefur það á ímynd greinarinnar?  Hvað skiptir máli til að fá jákvæða ímynd fyrir íslenska sjávarútveg við sölu og markaðssetningu á sjávarafurðum á erlendum mörkuðum?

Stjórn Sjávarútvegsráðstefnunnar

Stjórn Sjávarútvegsráðstefnunnar

Umsjónarmaður

Edda Hermannsdóttir

Edda Hermannsdóttir

Samskiptastjóri Íslandsbanka

Málstofustjóri

10.00

Ávarp

Hólmfríður Sveinsdóttir, formaður Sjávarútvegsráðstefnunnar

10.05

Opnun

Sigríður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri, Primex ehf

Sigríður Vigdís hefur starfað hjá Primex ehf á Siglufirði síðan 2001 og tekið virkan þátt í uppbyggingu fyrirtækisins. Primex er eitt af fyrstu sjávarlíftæknifyrirtækjum hér á landi til að fullnýta afurðir úr hafinu með því að framleiða náttúrulegar trefjar úr rækjuskel sem til fellur á landinu. Allt frá því að hún hóf störf hjá fyrirtækinu má segja að áhugi hennar á nýsköpun og sjálfbærri þróun afurða hafi kviknað þannig að ekki varð aftur snúið. Lífvirku trefjarnar frá Primex eru nú seldar um allan heim.

Undir hennar stjórn hefur Primex þróað vísindalega sannaða lækningatækið ChitoCare Medical sem græðir sár og ör, og húðvörulínuna ChitoCare beauty, sem nýtir þá húðviðgerðartækni sem varð til við þróun ChitoCare Medical.

Hún sér fyrir sér gríðarleg tækifæri með því að nýta sérstöðu Íslands sem framleiðsluland hágæða náttúrulegra afurða. Sigríður Vigdís  hefur setið í stjórn m.a. hjá Nýsköpunarsjóði Atvinnulífsins, Tækniþróunarsjóði, Markáætlun á sviði vísinda, tækni og nýsköpunar auk fagráða hjá Íslandsstofu og SSNE (Samtök Sveitarfélaga á Norðurlandi Eystra).

10.15

19 – 0 Hvar eru konurnar?

Ásta Dís Óladóttir, dósent í Viðskiptafræðideild við Háskóla Íslands

Sjávarútvegur hefur löngum þótt karllæg atvinnugrein en miklar breytingar eru að verða í greininni með tilkomu aukinnar sjálfvirknivæðingar.  Í erindi sínu fer Ásta Dís yfir stöðu kynjanna í sjávarútvegi, þá þróun sem orðið hefur á undanförnum árum. Þá verður einnig litið til stöðu kynjanna í stjórnunarstöðum almennt hér á landi.

10.35

Sala og markaðssetning á sjávarfangi

Bjarni Ármannsson, forstjóri, Iceland Seafood International

Alfreð

Alfreð

10.55

Fara staðreyndir og ímynd saman í íslenskum sjávarútvegi?

Guðmundur Kristjánsson, forstjóri, Brim

Katrín

Katrín

Reynsla mín síðastliðin 45 ár í íslenskum sjávarútvegi. Hver er styrkleiki greinarinnar og veikleiki og hvernig endurspeglar umræðan og ímyndin raunverulega stöðu hennar? Fara viðhorf Íslendinga til sjávarútvegs saman við staðreyndir?

11.15

Stiklað á stóru, sjávarútvegur í Danmörku, Noregi og á Íslandi

Jóhannes Pálsson, forstjóri, FF Skagen

Katrín

Katrín

Sjávarútvegur á Norðurlöndunum er um margt líkur og svo ekki.

Stiklað verður á stóru um sviðið og mun ég byggja á þeirri reynslu sem ég hef af því að hafa unnið í greininni á Íslandi í Noregi og nú í Danmörku.

11.35

Umræður

11.50

Afhending Hvatningarverðlauna

Björk Viðarsdóttir, TM

Kristján Þór Júlíusson

Kristján Þór Júlíusson

Markmiðið með veitingu Hvatningarverðlaunanna er að hvetja ung fyrirtæki og frumkvöðla til dáða, stuðla að nýbreytni og vekja athygli almennings á gildi nýsköpunar og þróunar í sjávarútvegi. Hvatningarverðlaun Sjávarútvegsráðstefnunnar eru veitt ungum fyrirtækjum eða sjálfstætt starfandi einstaklingum fyrir nýbreytni og þróunarverkefni sem þykir hafa skarað frammúr og skapað væntingar um framlag sem talið er að muni treysta stoðir íslensks sjávarútvegs. Verðlaunin eru í formi viðurkenningarskjals og verðlaunagripsins Sviföldunnar.

Samkeppnishæfni íslenskra fiskframleiðanda

Silfurberg AFimmtudagur13:00-14:45

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki selja nánast allar afurðir sínar á alþjóðlegum mörkuðum þar sem hörð samkeppni ríkir. Afar mikilvægt er að tryggja samkeppnishæfni svo íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafi svigrúm til þess að auka verðmætasköpun til hagsbóta fyrir íslenskt samfélag. Íslenskar fiskvinnslur skipa þar mikilvægan sess. Fiskvinnsla á í harðri alþjóðlegri samkeppni og mikill munur er á rekstrarskilyrðum fiskvinnsla hér á landi og víða erlendis. Í þessari málstofu verður fjallað um samkeppnishæfni fiskvinnslu og það hvernig íslenskum fiskvinnslum gengur að mæta henni.

Heiðmar Guðmundsson

Heiðmar Guðmundsson

lögfræðingur, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi

Umsjónarmaður

Rósa Guðmundsdóttir

Rósa Guðmundsdóttir

Framleiðslustjóri, Guðmundur Runólfsson hf.

Málstofustjóri

13.00

Þróun í útflutningi á hvítfiski

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Birkir

Birkir

Farið verður yfir útfluting á óunnum hvítfiski sl ár

13.20

Án samkeppnishæfni, enginn sjávarútvegur

Heiðmar Guðmundsson, lögfræðingur, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi

Heiðmar

Heiðmar

Ýmsar ógnanir og áskoranir vega að samkeppnishæfni íslenskrar fiskvinnslu. Á sama tíma hefur aldrei verið mikilvægara að samkeppnishæfni íslenskrar fiskvinnslu verði treyst enn frekar, en vert er að nefna að 98% af íslensku sjávarfangi er selt á erlendum markaði. Í erindinu verður því velt upp hvort íslenskir fiskframleiðendur standi halloka í samanburði við aðrar samkeppnisþjóðir og helstu þættir skoðaðir sem ráða samkeppnishæfni íslenskra fiskframleiðanda.

13.40

Í ólgusjó alþjóðlegrar samkeppni

Sveinn Agnarsson, Prófessor í hagfræði við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands

Guðmundur

Guðmundur

Samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs ræðst einkum af nýtingarstefnu íslenskra stjórnvalda, aflamarkskerfinu, lóðréttri samþættingu fyrirtækja, frjálsri verðmyndun á innlendum fiskmörkuðum og samstarfi sjávarútvegs og stoð- og hliðargreina. Í þessu erindi er fjallað um hvernig þessir þættir móta samkeppnisstöðu Íslendinga og í hverju forskot íslensku fyrirtækjanna er fólgið.

14.00

Forskot íslenskrar fiskvinnslu vegna tæknistigs ?

Ingveldur Ásta Björnsdóttir, framkvæmdastjóri North 65 ehf., stjórnarmaður í Odda hf. og stjórnarformaður Alvar ehf.

Er það forskot sem íslenskar fiskvinnslur hafa talið sig búa við vegna þeirra vinnslutækni sem íslenskt hugvit hefur þróað og notið nálægðarinnar við tækjaframleiðendur búið?

14:20

Umræður

Sjálfbærni

Silfurberg B Fimmtudagur13:00-14:45

Sjálfbærni er hugtak sem hefur átt síauknum vinsældum að fanga síðastliðin ár. Hugtakið eins og við þekkjum það í dag er þó ekki gamalt og talið er að það sé jafnvel yngra en kvótakerfið okkar. Sjálfbærni hefur engu að síður spilað stórt hlutverk í íslenskum sjávarútvegi um áratuga skeið því setning kvótakerfisins árið 1984 var einmitt hugsuð til að afstýra ofveiði og auka hagkvæmni í geiranum. Í kjölfar aukinna vinsælda sjálfbærni á síðastliðnum árum þá hafa fyrirtæki og stofnanir verið að leggja meiri áherslu á þennan málaflokki og þar er sjávarútvegur engin undantekning.
Runólfur Geir Benediktsson

Runólfur Geir Benediktsson

Forstöðumaður, Íslandsbanki

Umsjónarmaður

Runólfur Geir Benediktsson

Runólfur Geir Benediktsson

Forstöðumaður, Íslandsbanki

Málstofustjóri

13:00

Sjálfbær fjármál og bláar lánveitingar

Kristrún Tinna Gunnarsdóttir, forstöðumaður Stefnumótunar og sjálfbærni, Íslandsbanki

Hlutverk Íslandsbanka er að vera hreyfiafl til góðra verka. Hlutverkið vísar til meginstarfsemi banka að velja góð (þ.e. arðbær og traust) verkefni til að fjármagna, en skírskotar einnig til þess að lögð sé rík áhersla á sjálfbærni og langtíma sjónarmið í rekstri bankans. Stærsta tækifærið fyrir Íslandsbanka til þess að stuðla að sjálfbærni á Íslandi er að styðja við viðskiptavini bankans á sinni sjálfbærnivegferð. Að sjálfsögðu vill Íslandsbanki einnig vera fyrirmynd og hefur bankinn sett metnaðarfull markmið um sjálfbærni eigin rekstrar – en stóra tækifærið er sem fyrr segir að fjármagna þá umbreytingu sem verður að eiga sér stað til þess að Ísland nái sínum markmiðum og skuldbindingum í loftlagsmálum og hvað varðar líffræðilegan fjölbreytileika (e. biodiversity). Þar er sjálfbær sjávarútvegur engin undantekning en markmið erindis Kristrúnar er að fjalla um tækifærin og áskoranirnar við það að fjármagna sjálfbæran sjávarútveg frá sjónarhóli banka.

13:20

Ábyrgar fiskveiðar

Friðrik Friðriksson, stjórnarformaður Ábyrgra fiskveiða ses.  

Ábyrgar fiskveiðar ses. hefur starfað í 10 ár og haldið úti markvissri upplýsingagjöf um vottun stjórnar íslenskra fiskveiða til kaupenda. Kröfur hafa aukist á að aðilar í virðiskeðjunni geti sýnt fram á ábyrga hegðun ár frá ári. Samfélagið hefur ekki sömu biðlund gagnvart því að stjórnvöld hafi frumkvæði við því að bregðast við áskorunum, en ótal verkefni eru í umræðunni á hverjum tíma. Félagið hefur tekið þátt í þessari umræðu og hefur tekið við nýju verkefni sem snýr að vottun félagslegra þátta.

13:40

Samfélagsstefna sjávarútvegs

Hildur Hauksdóttir, Sérfræðingur í umhverfismálum, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi

Íslenskur sjávarútvegur tekur hlutverk sitt alvarlega sem framleiðandi matvæla og ein af burðarstoðum efnahagslegrar hagsældar þjóðarinnar. Fyrirtæki innan vébanda Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi hafa markað sér stefnu í samfélagsábyrgð sem grundvallast á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.

14:00

Mikilvægi sjálfbærni í sjávarútvegi

Sveinn Margeirsson, Framkvæmdastjóri nýsköpunar og loftslagsmála, Brim

Hugtakið sjálfbærni hefur síðustu misseri verið sífellt meira í umræðunni. Sjálfbær þróun á sér þrjár víddir; efnahag, umhverfi og samfélag. Árangur íslensks sjávarútvegs varðandi sjálfbæra þróun hefur í almennri umræðu fyrst og fremst verið tengdur við efnahagsvíddina, en þegar betur er að gáð hefur umtalsverður árangur einnig náðst á öðrum sviðum. Minnkun útblásturs úr 900 þúsund tonnum CO2 árið 1997 í 500 þús tonn CO2 árið 2020 er dæmi um árangur sem hefur náðst í umhverfissamhenginu og áhersla á nýsköpun og fjárfestingar í tækniþróun hafa haft mikil samfélagsleg áhrif. Rakin verða dæmi um sjálfbæra þróun tengt sjávarútvegi og horft til framtíðar í samhengi skuldbindinga sem íslensk stjórnvöld hafa undirgengist, grænna fjárfestinga, byggðaþróunar á Íslandi og breyttra viðhorfa í samhengi loftslagsbreytinga og samfélagsábyrgðar fyrirtækja.

14:20

Pallborðsumræður

Hver er munurinn á íslenskum og norskum makríl

KaldalónFimmtudagur13:00-14:45

Íslenskur og norskur makríll er vissulega sama tegundin og heitir sama latneska heitinu, Scomber scombrus. En er þetta samt sem áður sama varan? Erum við Íslendingar að framleiða algjörlega sambærilega afurð við Norðmenn þegar kemur að makríl? Erum við að bera saman epli og epli eða erum við að bera saman epli og appelsínur? Undanfarin misseri hefur átt sér stað mikil umræða hér á landi um mögulegan verðmun á íslenskum og norskum makríl. Í þessari málstofu verður leitast til við að kanna þennan mögulega verðmun á makríl frá Íslandi og Noregi og svara nokkrum áleitnum spurningum þar að lútandi. Er gæðamunur á þessum makríl? Fæst í raun hærra markaðsverð fyrir þann norska? Er hinn ólíki veiðitími að hafa áhrif á verð? Eru vinnsluaðferðir ólíkar? Eru þessi tvö lönd að sinna sömu mörkuðum varðandi makríl? Hvað með markaðssetninguna? Þessum spurningum og mörgum fleiri verður svarað í málstofunni og er vonast til að þeir sem hana sæki gangi út úr henni með skýr svör er varðar muninn á hinum íslenska makríl annars vegar og hinum norska hins vegar.

Tinna Gilbertsdóttir

Tinna Gilbertsdóttir

sölustjóri, Iceland Seafood ehf

Umsjónarmaður

Björn Maríus Jónasson

Björn Maríus Jónasson

sölustjóri, Iceland Seafood ehf

Málstofustjóri

13:00

Gæði og vinnsla íslensks og norsks makríls

Guðrún Svana Hilmarsdóttir, lektor við Matvæla- og næringarfræðideild HÍ

Makríll veiðist við Íslandsstrendur frá júní til september en hann kemur upp að landinu í ætisleit. Á þessum tíma árs verður mikil breyting á holdi hans, sérstaklega á dreifingu og magni fitu. Þær hafa áhrif á eiginleika og möguleika á nýtingu vinnsluaðferða sem eru notaðar við vinnslu á makríl sem veiddur er á öðrum árstíma. Rannsóknir síðustu ára hafa sýnt að sé tekið tillit til þessa árstíðabundna breytileika er vel hægt að vinna ýmiskonar vörur til manneldis úr makríl sem veiðist við Íslandsstrendur.

13:20

Sala og markaðssetning á íslenskum makríl

Friðleifur Friðleifsson, deildastjóri, Iceland Seafood ehf

Erindið mun fjalla um helstu markaðssvæði fyrir íslenskan makríl og hvernig þessir markaðir hafa þróast síðastliðin ár. Þá verður einnig fjallað um hversu mikil áhrif veiðar, veiðisvæði og veiðitímabil hafa á markaðssetninguna. Hver er vöruþróunin síðastliðin ár og hver eru tækifærin á næstu misserum.

13:40

Mackerel – Icelandic vs Norwegian 

Yohei Kitayama, Director – VSV Japan

In the lecture the Icelandic and Norwegian mackerel will be compared with a focus on the quality requirements from the Japanese market for mackerel. What is the main difference Japanese mackerel buyers see between the Icelandic and the Norwegian mackerel? Are we really comparing a similar product or is it very different? What is the main reason for the higher market price for the Norwegian mackerel?

14:00

Umræður

14:45

Coffee break

Staðan, nýjungar og framtíðarhorfur í fiskvinnslu

Silfurberg AFimmtudagur15:15-17:00

Tækniþróun hefur verið hröð undanfarin ár og haft áhrif á mismunandi aðila sem koma að fiskvinnslu. Áframhaldandi tækniþróun mun móta framtíð fiskvinnslu, bæði á sjó og landi. En hvernig er staðan núna, og hvert stefnum við? Nýjar lausnir hafa verið teknar í notkun með góðum árangri og nú er tími til að huga að næstu skrefum. Í þessari málstofu munu ýmsir aðilar úr fiskvinnslu varpa ljósi á stöðu mála, áskoranir, framtíðarsýn og þarfir í kringum tækja og hugbúnaðalausnir. Fjallað verður um hvernig aukin áhersla á sveigjanleika í vinnslu, sjálfbærni, trygging vinnuafls og aðrir þættir hafa áhrif á hvers konar lausnir fiskvinnslur, af mismunandi stærðum, kalla eftir. Einnig verður fjallað um hvernig hægt sé að nýta reynslu og þekkingu úr eldisiðnaði í bolfiskvinnslu.
Gunnhildur Ómarsdóttir

Gunnhildur Ómarsdóttir

Vörustjóri, Marel

Umsjónarmaður

Aðalheiður María Vigfúsdóttir

Aðalheiður María Vigfúsdóttir

Controlant

Málstofustjóri

15:15

Endurnýjun bolfiskvinnslu Brims – Staðan í dag og horft til framtíðar

Gísli Kristjánsson, framleiðslustjóri, Brim

Sumarið 2020 réðst Brim í mikla endurnýjun á vinnslubúnaði og húsnæði bolfiskvinnslu félagsins í Reykjavík. Í þessu erindi verður farið yfir helstu breytingar á vinnslunni og hvaða tækifæri eru til frekari framþróunar á næstu árum.

15:30

Hátæknivinnsla Samherja á Dalvík – Reynslan og næstu skref til framtíðar

Jón Sæmundsson, vinnslustjóri, Samherji

Samherji byggði nýtt 9000 fermetra hátæknifiskvinnsluhús á Dalvík sem leysir eldri vinnslu Samherja á Dalvík af hólmi sem hafði staðið fyrir sínu síðustu áratugi.
Aðallega var notast við íslensk fyrirtæki í búnaði og hugviti.
Með aukinni tækni er hægt að bjóða upp á mun fjölbreyttari og sérhæfðari afurð en áður var hægt og þannig þjónustað viðskiptavini betur.
Hvað hefur virkað vel og hvar getum við bætt okkur enn frekar?

15:45

Frá hafbotni í öskjukassann -Tækifæri og áskoranir í vinnslu út á sjó

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Í þessu erindi verður farið yfir það helsta í kringum fiskvinnslu á sjó. Rætt verður um þróun mála undanfarin ár og varpað verður ljósi á þær áskoranir sem eru til staðar. Fjallað verður um hvernig breytt hegðunarmynstur viðskiptavina hefur haft áhrif á rekstarumhverfi sjóvinnslu. En hvernig lítur framtíðin út? Farið verður yfir framtíðarsýn og rætt um hvar ætli megi að verði breytingar á næstu árum þegar kemur að sjóvinnslu.

16:00

What can the whitefish industry potentially learn from the salmon industry?

Bertil Buysse, Managing Director Mowi consumer products UK

This lecture will start with a short introduction on Mowi and discussion about how Mowi is creating customer value. The focus will then be on providing insights into actual challenges and the future opportunities in the salmon industry to make the value chain more efficient through automation and digitalization. The similarities and differences between the whitefish and salmon industry will then be discussed. Bertil will then give his vision on how the salmon industry has learned from the whitefish industry and how the whitefish industry could learn from the salmon industry.

16:25

Umræður

Þátttakenur í panel

  • Andri Fannar Gíslason, Vélfag
  • Bergur Guðmundsson, Marel
  • Kristján Karl Aðalsteinsson, Samey

Kynningar þjónustuaðila sjávarútvegs (kostaðar kynningar)

Silfurberg B Fimmtudagur15:15-17:00

Markmiðið er að gefa þjónustuaðilum sjávarútvegs möguleika á að kynna vörur og þjónustu sem fyrirhugað er að markaðssetja eða er nýlega byrjað að selja. Hér er um kostaðar kynningar að ræða og ekki er verið að kynna fyrirtækið eða almennar vörur eða þjónustu sem það býður upp á. Vonast er til að kynning á nýjungum í sjávarútvegi auðveldi ákvörðunartöku í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja.

Valdimar Ingi Gunnarsson

Valdimar Ingi Gunnarsson

Sjávarútvegsráðstefnan

Umsjónarmaður

Grímur Valdimarsson

Grímur Valdimarsson

ráðgjafi

Málstofustjóri

15:15

Meðhöndlun fiskikara með Róbót

Kristján Ármannsson, Véltæknifræðingur, Samey

Farið er yfir helstu kosti þess að nota róbót í meðhöndlun á fiskikörum. Hvernig eru þessi kerfi byggð upp og hvað þarf að taka tillit til.

15:25

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

15:35

Hringrásarhagkerfið – Endurnotkun, endurvinnsla og endurframleiðsla umbúða í sjávarútvegi

Hilmir Svavarsson, framkvæmdarstjóri, iTUB AS

Hringrásarhagkerfi er hagkerfi þar sem vörur, hlutir og efni halda verðmæti sínu og notagildi eins lengi og mögulegt er. iTUB er virkur þátttakandi í hringrásarhagkerfinu. Samleigukerfi iTUB leiðir til minni sóunar á auðlindum þar sem sami búnaður er notaður af mörgum aðilum til lengri tíma. iTUB hefur skýra stefnu varðandi viðgerðir, endurvinnslu og endurframleiðslu til að hámarka líftíma fiskikera og draga þannig úr kolefnisspori þeirra. Einnig hefur iTUB komið að hönnun nýrrar tegundar kera sem bjóða upp á hagræði í bakflutningum og vinnur að frekari þróunarverkefnum.

15:45

Mikilvægi flutninga í samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs á alþjóðamarkaði

Sigurður Orri Jónsson, forstöðumaður útflutnings og stórflutnings hjá Eimskip

Flutningar framtíðarinnar…..áskoranir í alþjóðlegum flutningi og  mikil aukning fersks sjávarfangs frá Íslandi um allan heim.

15:55

Aukin sjálfbærni, fæðuöryggi og nýjar áskoranir í sótthreinsun við matvælaframleiðslu með aukinni sjálfvirknivæðingu

Guðmundur Sigþórsson, framkvæmdastjóri, Alvar ehf.

Sífellt meiri vélbúnaður og sjálfvirkni við veiðar og vinnslu á matvælum kallar á flókinn tækjabúnað. Sum þessara tækja er afar erfitt að sótthreinsa með fullnægjandi hætti. ALVAR er sífellt að auka við framboð á búnaði sem auðveldar sótthreinsum í pípum, tönkum, vatnsskurðar- og flökunarvélum. Þokuaðferðin sem notuð er sérlega UMHVERFISVÆN og sparar um 90% vatn, 80% sótthreinsiefna og 100% í launakostnaði.

16:05

Orkuskipti í íslenskum höfnum, staða rafmagnslandtenginga og fyrirhuguð uppbygging

Kjartan Jónsson, rafiðnfræðingur, Verkís

Farið verður yfir verkefni sem Verkís hf vann fyrir atvinnu og nýsköpunarráðuneytið þar sem leitað var upplýsingar hjá hafnaryfirvöldum á Íslandi hvernig landtengingu skipa hafi verið háttað á Íslandi. Spurt var um núverandi stöðu og hvaða uppbygging er fyrirhuguð á næstunni og tekinn sama listi yfir fyrirhugaðar uppbyggingar. Farið verður yfir stærðir tenginga, orkugeta hafnasvæðis og áhugaverðar uppbyggingar þar sem stærri landtengingar eru fyrirhugaðar.

16:15

Hámörkun á virði hráefnis með HPP Protein Plant

Pétur Jakob Pétursson, sölu-og markaðstjóri HPP Protein Plant

16:25

xxxx

Óráðstafað

16:35

xxxx

Óráðstafað

Loðnan er brellin

Kaldalón Fimmtudagur15:15-17:00

Loðna er einn af mikilvægustu nytjastofnun Íslendinga bæði í efnahagslegum og líffræðilegum skilningi. Loðnan er einnig sá fiskur sem mest óvissa er um. Mest var veitt af loðnu árið 1997 eða 1,3 milljónir tonna en hún hefur verið sérstaklega brellin undanfarin ár en árið 2016 var tekin upp ný aflaregla hér við land. Miklar sveiflur í loðnuveiðum á milli ára hefur mikil áhrif á afkomu fyrirtækja og byggðarlög en farið verður yfir samfélagslegu áhrif loðnubrests. Göngumynstur loðnu hefur breyst mikið og verður fjallað um hugsanlegar ástæður fyrir því og hvers má vænta á næstu árum og áratugum. Fjallað verður um mismunandi viðhorf breyttrar aflareglu í loðnu. Þá verður farið yfir reynslu á aflareglu fyrir loðnu á öðrum hafsvæðum.

Húnbogi Gunnþórsson

Húnbogi Gunnþórsson

Síldarvinnslan

Umsjónarmaður

Kristján Þórarinsson

Kristján Þórarinsson

Stofnvistfræðingur

Málstofustjóri

15:15

Lífið og loðnan

Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyjum

Samfélagsleg áhrif af loðnuveiðum – og þar með loðnubresti – eru mikil. Hver eru þau áhrif og hver verður fyrir þeim?
Áhrifin eru ekki bara á sjávarútvegsfyrirtækin, starfsfólkið og þjóðarbúið – heldur samfélagið allt. Áhrif ákvörðunar um loðnukvóta kemur fram samdægurs í samfélagi eins og Vestmannaeyjum. Hvernig koma þau fram? Af hverju verður þá neikvætt umtal um sjávarútveg? Að upplýsa og fræða er lykill að breytu viðhorfi og skilningi.

15:25

Past, present, and future probability of occurrence of capelin using species distribution, drift and climate models

Warsha Singh, vistfræðingur, Hafrannsóknastofnun

The past, present and future dynamics of capelin spawning and feeding migration will be presented. How changes in the physical environment can affect the distribution of capelin during these life stages will be explored. Additionally, connectivity between spawning grounds and nursery areas will be shown using larval drift trajectories. The impact of variable ocean currents on subsequent recruitment will be examined. Implications of any observed changes will be discussed.

15:45

Rannsóknaleiðangar – viðhorf skipstjóra

Geir Zoega, skipstjóri, Polar Amarok

16:00

Aflaregla fyrir loðnu

Höskuldur Björnsson, sérfræðingur á uppsjávarsviði, Hafrannsóknastofnun

Í erindinu verður aflareglan sem hefur verið í gildi síðan 2016 borin saman við þá sem var í gildi 1980-2015. Í báðum aflareglunum er byggt á þeirri forsendu að bergmálsmælingar séu algildur mælikvarði á stofnstærð. Munurinn er hins vegar að í nýju aflareglunni er tekið tillit til óvissu í bergmálsmælingum auk metins afráns helstu nytjafiska. Einnig hefur markmið aflareglunnar farið úr því að skilja eftir amk. 400 þúsund tonn til hrygningar í að skilja amk. 150 þúsund tonn til hrygningar með 95% líkum. Farið verður yfir ástæður breytinga á aflareglu og þær áskoranir sem mat á afráni og óvissu í bergmálsmælingum fela í sér.

16:20

Stofnmat og nýja aflareglan – viðhorf útgerðar

Gunnþór Ingvason, framkvæmdarstjóri, Sildarvinnslan

16:30

Umræður

Þorskur og þjóðarbúið

Silfurberg A Föstudagur09:00-10:40

Í efnahagslegu tilliti er þorskur langmikilvægasta fisktegundin við Ísland. Þorskafurðir hafa staðið undir 30-40% af heildarútflutningstekjum sjávarafurða frá Íslandi á undanförnum árum og skilað þjóðarbúinu mikilvægum tekjum. Þorskur hefur verið mikilvægur lífi í landinu á sögulegum tíma, bæði sem útflutningsvara og til manneldis. Breytingar á þessari auðlind hafa verið bæði af mannavöldum og náttúrlegar. Í þessari málstofu verður farið yfir nýjustu rannsóknir á gildi þorsks og þorskveiða í sögulegu samhengi og stöðu mála í dag. Farið verður yfir nýjar rannsóknir á stjórnun þorskveiða, áhrif umhverfisbreytinga á far og ferðir þorskungviðis og gildi vistkerfis- og félagshagrænna þátta við nýtingu auðlindarinnar.
Bjarki Þór Elvarsson

Bjarki Þór Elvarsson

tölfræðingur, Hafrannsóknastofnun

Umsjónarmaður

Daði Már Kristófersson

Daði Már Kristófersson

Prófessor við Háskóla Íslands

Málstofustjóri

09:00

Mikilvægi þorsks og þorskveiða fyrir hagkerfið

Sveinn Agnarsson, Prófessor í hagfræði við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands

Þorskur er langmikilvægasta fisktegund sem Íslendingar veiða, en árið 2020 samsvaraði verðmæti þorskaflans um 57% af heildaraflaverðmæti landsmanna. Í þessu erindi er fjallað um hvernig verðmæti afla og útfluttra þorskafurða hefur þróast undanfarna áratugi, og þær breytingar sem átt hafa sér stað á því hvar aflanum er landað og hann unninn. Rætt er um mikilvægi samspils hefðbundinna sjávarútvegsfyrirtækja og tækni- og þróunarfyrirtækja og helstu markaði.

09:15

Hlutverk sjávarafurða í efnahag Íslendinga: áhrif breytinga í sjávarútvegi á samfélag Íslendinga fyrir 1900

Ragnar Edvardsson, Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum

Frá upphafi búsetu á Íslandi hafa sjávarafurðir skipt megin máli í afkomu þjóðarinnar. Á 13. öld varð þorskur ein aðal útflutningsvara Íslendinga og hefur það haldist nær óbreytt fram á daginn í dag. Í gegnum tíðina hafa ýmsar breytingar bæði náttúrulegar og mannlegar haft áhrif á sjávarútveg Íslendinga, sem ýttu undir samfélagsbreytingar bæði til góðs og ills.

09:30

United under One Cod: a research program on the complexities of cod fishing and their utility for fisheries management

Pamela Woods, fiskifræðingur, Hafrannsóknastofnun

Here, a study funded by the Icelandic Research Fund is introduced that links spatial patterns of fishing with biological attributes of Icelandic cod and changes in fishing fleets over time. A spatial choice model will be fit using economic, survey, logbook, and commercial data. Results will be used to analyse feedbacks between market influences and population processes, a highly innovative task for the refinement of fisheries management.

09:45

Álagsþættir á uppeldisstöðvar þorskfiskseiða: rannsóknir með hljóðmerkjum

Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, forstöðumaður, Háskóli Íslands, Rannsóknasetur Vestfjarða

Sífellt er hægt að merkja smærri fiska með ígræddum hljóðmerkjum. Þessi merki gefa miklar upplýsingar um hvern merktan fisk, t.d. varðandi virkni, afrán og áhrif umhverfisþátta á ferðir. Merkin hafa þann kost að ekki þarf að veiða fiskinn aftur en hinsvegar er einungis hægt að fylgjast með merktum fiski innan ákveðins svæðis. Notkun hljóðmerkja hentar því vel til rannsókna á seiðastöðvum og verður hér fjallað um rannsóknir setursins á því sviði.

10:00

Fiskveiðar til framtíðar: Samspil vistkerfis og félagshagrænna þátta við nýtingu sjávarauðlinda

Erla Sturludóttir, Landbúnaðaháskóli Íslands

Samspil umhverfis við lífverur í hafi og áhrif tegunda á hvora aðra geta verið flókin þegar horft er til alls vistkerfisins. Hermunarlíkanið Atlantis hefur verið notað til að lýsa vistkerfinu í hafinu kringum Ísland, allt frá frumframleiðendum til fiskiveiðiflotans. Í verkefninu Fiskveiðar til framtíðar er m.a. ætlunin að bæta félagslegum og hagrænum þáttum við Atlantis-líkanið til kanna áhrif mismunandi fiskveiðistjórnunnar og loftlagsbreytinga á vist- og hagkerfið.

10:15

Umræður

Líftækni og nýsköpun

Silfurberg B Föstudagur09:00-10:45

Enn eru mikil tækifæri til hvers kyns nýsköpunar í sjávarútvegi. Sjálfvirknivæðing og almennt bætt meðhöndlun aflans hefur gert það að verkum að hærra hlutfall er unnið í hágæða afurðir og því meiri framlegð út úr hverju veiddu kíló af fiski. Tækifæri í líftæknivinnslu, auknar kröfur neytenda um sjálfbærni og vistvænni matvælaframleiðslu sem og breytingar í framboði á próteinum eru allt þættir sem munu hafa áhrif á sjávarútveg í framtíðinni. Í málstofunni mun verða rætt um framtíðarþróun í framleiðslu próteina í heiminum, verðmætasköpun í sjávarútvegi með líftækni, hvernig stjórnendur í sjávarútvegi meta tækifærin til enn frekari verðmætasköpunar og hvaða tækifæri sjávarútvegnum standa til boða í tengslum við umbúðir og lífplast
Hólmfríður Sveinsdóttir

Hólmfríður Sveinsdóttir

Mergur ráðgjöf ehf.

Umsjónarmaður

Kristín Soffía Jónsdóttir

Kristín Soffía Jónsdóttir

framkvæmdastjóri KLAK Icelandic Startups

Málstofustjóri

09:00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

09:20

Líftækni til vinnslu á aukaafurðum úr sjávarútvegi

Hallgrímur Steinsson, framkvæmdastjóri Löngu í Vestmannaeyjum

Langa ehf. er fiskþurrkun í Vestmannaeyjum en hefur á undanförnum árum leitað leiða til að geta hagnýtt fleiri tegundir aukaafurða og fært sig inn á nýja markaði.  Fyrirtækið hefur undanfarið ár unnið að undirbúningi lífefnavinnslu og hyggst framleiða vatnsrofin fiskprótín og fleiri afurðir úr aukaafurðum sem hafa hingað til ekki náð að skapa mikinn virðisauka.  Verkefnið er liður í því að auka sjálfbærni sjávarútvegsins á Íslandi og í Vestmannaeyjum en færa má rök fyrir að nokkur sóun sé á verðmætum m.t.t. aukaafurða úr fiskvinnslu enn í dag.  Með notkun ensíma og hátæknibúnaðar má aðskilja lífefni og framleiða verðmætar afurðir fremri í gæðum en þau prótínmjöl sem hafa verið framleidd í stórum stíl á Íslandi til þessa.  Í erindinu verður sagt frá bakgrunni verkefnisins, hvaða ástæður liggja að baki því að fyrirtækið er að leita í þessa átt og hvernig framtíðarsýn fyrirtækisins er varðandi nýtingu aukaafurða.

09:35

Fiskvinnsluvél fyrir líftækniiðnað

Andri Fannar Gíslason, Vélfag ehf.

Hingað til hefur meginmarkmið fiskvinnsluvéla verið að hámarka nýtingu þeirra hráefna sem vinna má til manneldis úr auðlindum hafsins. Arðbærast var til lengri tíma að hirða flök og henda rest.
Síðustu ár hefur fókusinn verið að færast í þau sóknartækifæri sem liggja í aukaafurðum fisksins, eða því sem áður var hent við vinnslu hans.

Stór iðnaður hefur skapast í kringum vinnslu á lífefnum úr fiski líkt og kollagen, ensím, fitusýrur og annað sem finnst í ríkum mæli í „aukaafurðum“ sem falla til við fiskvinnslu. Hinn hefðbundni vélbúnaður sem notast er við í nútíma fiskvinnslu hentar ekki vel til að hámarka verðmæti þessara aukaafurða og því eru mikil tækifæri í því að hanna fisvinnsluvélar framtíðar með það að leiðarljósi að meðhöndla og nýta sem best allt sem fellur til við fiskvinnslu.

09:50

Prótein umskipti í matvælaframleiðslu heimsins

Júlíus B. Kristinsson, Silfurgen ehf.

Framleiðsla á kjöti er ekki lengur sjálfbær að mati FAO og Alþjóðabankans. Fiskistofnar heimsins eru fullnýttir og hluti fiskeldis á sama báti og kjötframleiðslan. Ör þróun á tækni til framleiðslu á stofnfrumuræktuðu kjöti og fiski, kjöt-og fisklíki úr plöntupróteinum og próteinum úr örverum. Einnig þróun á framleiðslu próteinríkra matvæla í þörungarækt og skelrækt. Gæti valdið miklum breytingum (ólgusjó) á mörkuðum fyrir sjávarafurðir á næstu árum. Eru sjávarútvegsfyrirtækin að fylgjast með?

10:10

Hemp-derived polyhydroxyalkanoate bioplastics: a sustainable and biodegradable alternative

Sean Scully, stofnandi Hemp Pack

Hemp Pack is an Icelandic biotech startup dedicated to producing biodegradable polyhydroxyalkanoate (PHA) bioplastics as an alternative to traditional petroleum-derived materials. Despite the demands to replace plastic packaging materials that persist in the marine environment with sustainable alternatives, the demands of food-contact materials dictates that they have resistance to water contact, be biocompatible, tear, break, and puncture resistant, print receptivity, seal-ability, flexibility, impermeability to gases, and have a high tensile strength. PHAs, such as polyhydroxybutyrate, have properties similar to polypropylene and other commonly used thermoplastics. Our approach uses cold-active microorganisms to produce PHA plastics from hemp and other renewable biomass while taking advantage of the inherent strength of hemp fibers by creating a PHA/hemp fiber composite. Hemp Pack´s aim is to create eco-friendly bio-based and fully biodegradable PHA plastics that can outperform available bioplastics while offering an environmentally friendly, carbon-neutral alternative to replace petroleum-based plastics across industries including the fishing industry.

10:25

Umræður

Vísindaleg samvinna sjávarútvegsins, sjómanna og Hafrannsóknastofnunar

Kaldalón Föstudagur09:00-10:40

Sjávarútvegsfyrirtæki, sjómenn og Hafrannsóknastofnun hafa unnið saman að rannsóknum á fiskistofnum áratugum saman. Dæmi um langvinna samvinnu eru endurheimtur á merktum fiski sem veita upplýsingar um far og útbreiðslu fiskistofna. Merkingar hófust við Ísland sumarið 1903 þegar skarkoli var merktur á Skjálfanda og ári síðar var þorskur merktur í Loðmundarfirði en það var til að kanna hvort þorskur á bilinu 40-60 cm héldi sig fyrir austan land árið um kring. Árið 1948 hófust merkingar á síld en þær merkingar sönnuðu að norsk-íslensk vorgotssíld fer frá Noregi til Íslands yfir sumarmánuðina. Síðan hafa orðið miklar tækniframfarir á fiskamerkjum og fjöldi tegunda eru merktar í dag. Fiskifræðingar geta aðeins unnið úr merkingargögnum ef fiskar endurheimtast, og skil á merkjum eru því forsenda þessara rannsókna. Sjómenn og starfsfólk í sjávarútvegsfyrirtækjum hafa verið öflugir liðsmenn í merkingarverkefnum og er þátttaka þeirra ómetanleg. Annað dæmi um áratugalanga samvinnu er söfnun aflasýna um borð í uppsjávarskipum sem eru mikilvæg fyrir stofnmat á uppsjávarfiskum. Á heimsvísu hefur þátttaka sjávarútvegsfyrirtæki og sjómanna í rannsóknum á lífríki hafsins aukist mikið undanfarin ár. Nýlega stofnaði Alþjóðahafrannsóknaráðið vinnuhóp þar sem sjávarútvegsfyrirtæki og vísindamenn vinna saman að þróun gagnasöfnunar um borð í fiskiskipum og í fiskiverksmiðjum fyrir rannsóknir á fiskistofnum og á lífríki hafsins.
Anna Heiða Ólafsdóttir

Anna Heiða Ólafsdóttir

fiskifræðingur, Hafrannsóknastofnun

Umsjónarmaður

Freydís Vigfúsdóttir

Freydís Vigfúsdóttir

sérfræðingur á skrifstofu sjálfbærni í Matvælaráðuneytinu

Málstofustjóri

09:00

Merkingar og endurheimtur á fiskum við Ísland

Ingibjörg G. Jónsdóttir, sjávarvistfræðingur á Hafrannsóknastofnun

Lífsferill margra fisktegunda einkennist af árstíðabundnu fari milli svæða (göngum) þegar einstaklingar eða hópar færa sig reglubundið frá einu svæði yfir á annað. Hér við land hafa merkingar verið notaðar til að rannsaka far fiska í meira en öld. Fyrsti fiskurinn sem var merktur við Ísland var skarkoli, en hann var merktur á Skjálfanda sumarið 1903. Ári síðar var þorskur merktur í Loðmundarfirði en það var til að kanna hvort þorskur á bilinu 40-60 cm héldi sig fyrir austan land árið um kring. Fleiri tegundir fylgdu í kjölfarið og á þeim rúmlega 100 árum sem merkingar hafa verið stundaðar við Ísland hefur fjöldi fisktegunda verið merktar, s.s. síld, makríll, grálúða, ýsa, hrognkelsi og hlýri. Það finnast nokkrar gerðir fiskmerkja en miklar tækniframfarir hafa verið á merkjum í gegnum tíðina. Einföldustu merkin gefa upplýsingar um hvar fiskur er staðsettur við merkingu og hvar hann endurheimtist. Ef nógu margir fiskar endurheimtast má sjá mynstur í göngum þeirra. Rafeindamerki gefa frekari upplýsingar frá hverjum einstakling, meðal annars dýpis- og hitastigsferla, hjartslátt og halla fisksins. Ekki er hægt að stunda merkingarannsóknir nema með aðkomu sjómanna og fiskvinnslufyrirtækja því endurheimtur eru forsenda þessara rannsókna. Í erindinu verður farið yfir hvernig merki eru notuð til merkinga á fiskum og niðurstöður úr merkingum nokkurra fisktegunda við Ísland.

09:20

Veiðiskip notuð sem rannsóknaskip við loðnurannsóknir

Birkir Bárðarson, fiskifræðingur á Hafrannsóknastofnun

Erindi um samstarf útvegs og stofnunar undanfarin ár, útvegur veitir upplýsingagjöf um dreifingu og kynþroska loðnu (sem nýtist við skipulagningu), samtal og skoðanaskipti, yfir í mælingarnar sjálfar, og rannsóknir í kjölfar hrygningar. Mælingarnar voru greiddar af Hafró að hluta til síðasta vetur (útgerðin borgaði desember mælinguna), en síðustu ár hafa útgerðir greitt þetta sem samstarfsverkefni.

09.35

Mikilvægi aflasýna frá sjávarútveginum fyrir stofnmat á uppsjávarfiskum

Lísa Libungan, fiskifræðingur á Hafrannsóknastofnun

Á ári hverju fær Hafrannsóknastofnun sent fjöldann allan af aflasýnum frá sjávarútveginum svo að hægt sé að vinna stofnmat uppsjávarfiska. Hvernig er unnið úr þessum aflasýnum, hvað hafa þau verið notuð í, og hvað hefur komið úr þeirri vinnu? Þessu verður svarað og meira til í erindinu, með áherslu á íslensku sumargotssíldina og norsk-íslensku vorgotssíldina.

09:45

Vísindasamvinna milli sjávarútvegs og vísindaheimsins í Evrópu

Anna Heiða Ólafsdóttir, fiskifræðingur á Hafrannsóknastofnun

Á ráðstefnu Sjávarútvegsráðstefnunnar 2019 var málstofa um möguleika sjávarútvegs til virkrar þátttöku í rannsóknum á lífríki sjávar. Síðan þá hefur Alþjóðahafrannsóknaráðið í samvinnu við ýmis samtök sjávarútvegsfyrirtækja unnið af stefnumörkun um hvernig útvegurinn getur verið virkur þátttakandi í vinnu ráðsins. Sagt verður frá þróun þessara mála undanfarin ár og velt upp hugmyndum um hvernig íslenskur sjávarútvegur getur tekið virkan þátt í þessari þróun.

10:00

Umræður

Þátttakendur í panel:

  • Þorsteinn Sigurðsson, forstjóri Hasfrannsóknastofnunnar
  • xxxxxxxx
  • xxxxxxx

Hvað skiptir máli í sölu og markaðssetningu á íslenskum sjávarafurðum?

Silfurberg AFöstudagur11:10 – 12:50

Mikið hefur verið rætt um markaðsmál og sameiginlega markaðssetningu á sjávarafurðum hin síðari ár. Hér á árum áður báru stór sölusamtök svo sem SÍF, SH og Íslenskar sjávarafurðir uppi sölu og markaðssetningu á íslenskum sjávarafurðum og ber flestum í greininni saman um að það sé meginástæða fyrir því góða orðspori sem íslenskar sjávarafurðir hafa á sér. Hin síðari ár hefur þetta verið ómarkvissara og fyrirtækin unnið meira hvert í sínu horni í sölu og markaðssetningu og einungis á þeim afurðum sem hvert og eitt þeirra veiða og vinna. Hugmyndin er að fara aðeins í gegnum söguna og snerta á því sem hefur reynst vel og staðið og annað sem ekki hefur reynst jafnvel. Taka stöðuna á þessum málum í dag og sjá hvar við stöndum í samanburði við kröfur markaða og samkeppnina. Tilgangurinn er að sjá út og undirstrika þær aðgerðir eða atrið sem mestu skipta þegar kemur að sölu og markaðssetningu á sjávarafurðum frá Íslandi auk þess að velta því upp hvort við þurfum ekki heilsteyptari stefnu þegar kemur að sölu og markaðssetningu á íslenskum sjávarafurðum heldur en nú er?
Karl Hjálmarsson

Karl Hjálmarsson

Forstöðumaður markaðs- og samskipta, Iceland Seafood International

Umsjónarmaður

Ingunn Agnes Kro

Ingunn Agnes Kro

framkvæmdastjóri Jarðvarma, eignarhaldsfélags

Málstofustjóri

11:10

Árangur, endalok og arfleifð sölusamtaka í sjávarútvegi

Kristján Hjaltason, markaðs- og sölustjóri, Norebo Europe

Lýsing á upphafi sölusamtaka í sjávarútvegi á fyrri hluta 20. aldar, starfsemi þeirra og hlutverki fyrir framleiðendur. Fjallað verður um styrk þeirra í sölu og markaðssetningu. Hvað olli því að þau liðu undir lok og hvað tók við. Hvað skilja sölusamtökin eftir og vantar eitthvað í dag sem þau sinntu á síðustu öld.

11:30

Seafood from Iceland – hvað þarf til að ná árangri?

Björgvin Þór Björgvinsson, fagstjóri sjávarútvegs, Íslandsstofa

Íslandsstofa hefur frá árinu 2010 unnið þétt með sjávarútveginum í markaðsmálum. Um er ræða verkefnin Iceland Responsible Fisheries, Bacalao de Islandia og núna síðast Seafood from Iceland. Í erindi sínu mun Björgvin segja frá sameiginlegri markaðssetningu undir merkjum Seafood from Iceland og hvað þurfi til að árangur náist.

11:50

Fiskur til erlendra stórmarkaða

Árni Geir Pálsson fyrrverandi forstjóri Icelandic Group

Farið er yfir virðiskeðjuna frá veiðum og vinnslu og allt til þess að varan er seld í stórmörkuðum erlendis. Um hverslags þjónustu og vöruframboð gera stórmarkaðir kröfur til birgja.

12:10

Umræður

Þátttakendur í panel:

  • Guðbrandur Sigurðsson
  • Sara Lind Þrúðardóttir, AUKA United ehf.

 

 

 

Nýsköpun og fjárfestingar

Silfurberg B Föstudagur11:10-12:50

Aldrei hafa verið meiri tækifæri til áframhaldandi aukinnar verðmætasköpunar í sjávarútvegi og þeim greinum sem byggst hafa upp í kringum sjávarútveginn.  Nú hafa leiðandi aðilar í útgerð fjárfest verulega í nýjum flota sem gjörbyltir gæðum á ferskum fiski.  Færa má færa rök fyrir að fiskurinn sé orðin “Pharma Grade”, að þeim gæðum að hægt er að vinna úr honum hávirðis lyfjaafurðir og gæðin áþekk eða betri en það sem þekkist sem “Shushi Grade” í túnfiskiðnaði. 

Þessar fjárfestingar í flotanum eru gott dæmi um hvernig útgerð og vinnsla hafa fjárfest og tekið áhættu sem í vel reknum fyrirtækjum skilar svo oftast góðri niðurstöðu.  Þær rannsóknir, þróun og nýsköpun sem til þarf til að taka næsta skref eru mörg annars eðlis, þar gæti þurft fjármögnun í meira mæli, lengri tíma og hugsanlega meiri áhættu en útgerðin á að venjast.

Stór íslensk útgerðarfélög eru skráð á hlutabréfamarkað og hafa því aðgang að fjármagni þar, eins er unnið að stofnun sérstaks sjóðs til að fjárfestinga tengt greininni.  Þessu til viðbótar eru fjölmargir sjóðir tilbúnir til að fjárfesta til að koma fyrirtækjum á legg eða til að koma þeim lengra.  

Í þessu samhengi er áhugavert að velta fyrir sér hvort sjávarútvegurinn sjálfur sé rétti aðilinn eða besti aðilinn til að stunda þær fjárfestingar sem til þarf til að hámarka möguleika sjávarútvegs og tengdum greinum.

Á þessari málstofu verður leitast við að svara og gefa hugmyndir sem flýta þeirri nýsköpun, vöruþróun og þá fjármögnun sem til þarf svo að þessi tækifæri verð nýtt til hins fyllsta.  

Jón Birgir Gunnarsson

Jón Birgir Gunnarsson

Áfram ehf.

Umsjónarmaður

Rósa Kristinsdóttir

Rósa Kristinsdóttir

Fortuna Invest

Málstofustjóri

11.10

Sjávarútvegur og tengdar greinar sem fjárfestingakostur

Kristrún Auður Viðarsdóttir, fjárfestingastjóri, Íslandssjóðir

Í vinnslu

11.30

Hvernig er að skala upp fyrirtæki í raunheimum

Snorri Þorkelsson, fjármálastjóri, Dohop

Í vinnslu

11.50

Samspil sjávarútvegs og sjóða. Henta visisjóðir sjávarútvegi ?

Helga Valfells, framkvæmdarstjóri, Crawberry Capital

Í vinnslu

12.10

Er hægt að fá meira en fjármagn með fjárfestum?

xxxxxxxxxxxxxxxx

Í vinnslu

12:30

Umræður

Öryggismál sjómanna og fiskvinnslufólks

KaldalónFöstudagur11:10-12:50

Öryggismálum sjómanna og fiskverkafólks hefur verið gefinn aukinn gaumur undanfarin ár. Hvers vegna fækkar banaslysum og alvarlegum slysum til sjós og lands? Hvað höfum við gert vel, hvar og hvernig getum við bætt okkur. Hvert er hlutverk Slysavarnarskóla sjómanna, Siglingaráðs og Rannsóknarnefndar samgönguslysa? Öryggishandbækur um borð í fiskiskipum og í fiskvinnslunni. Hvert er þeirra hlutverk í bættri öryggismenningu á vinnustöðum í landi og til sjós?
Valmundur Valmundsson

Valmundur Valmundsson

formaður Sjómannasamband Íslands

Umsjónarmaður

Halldór Oddsson

Halldór Oddsson

Lögfræðingur hjá ASÍ

Málstofustjóri

11:10

Hvar erum við og hvert förum við

Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarnarskól sjómanna

Slysavarnaskóli sjómanna var stofnaður af Slysavarnafélaginu 1985 í kjölfar niðurstöðu þingmannanefndar um aðgerðir til að fækka slysum á sjó. Fyrst um sinn var fræðslan valkvæð en síðar skylduð með lögum. Árangur fræðslunnar hefur sannarlega skilað sér í auknu öryggi sjófarenda en í engu má slaka í þeim efnum. Áhugavert er einnig að horfa fram á við og sjó hvert við stefnum í öryggismálum sjómanna.

11:30

Öryggismenning á sjó

Jón Pétursson, forstöðumaður siglingasviðs rannsóknarnefndar samgönguslysa

Rannsóknarnefnd samgönguslysa (RNSA) hefur það hlutverk að fækka slysum og auka öryggi á sjó, flugi og í umferð. Frá árinu 2001 til ársins 2013 voru stofnanir þessa málaflokka í sitt hvoru lagi en hafa nú verið sameinaðar í eina stofnun. Fyrir árið 2001 voru áherslur um rannsóknir sjóslysa allt aðrar og af þeim sökum voru t.d. tölulegar upplýsingar og lærdómur ekki nægjanlega markviss. Eftir árið 2001 hafa rannsóknir á sjóatvikum eingöngu miðað að því að leiða í ljós orsakir slysa og koma í veg fyrir að þau endurtaki sig en ekki að skipta sök eða ábyrgð aðila. Til að taka þátt í að skapa öryggismenningu á sjó þurfti RNSA að staðsetja sig í þeim hring sem telur nauðsynleg atriði til að menning verði til og geta þróast. Þessi mikilvægu atriði eru m.a. þekking, menntun, reynsla og rétt hugarfar hjá öllum aðilum sjávarútvegi. Erindi mitt kemur til með að fara aðeins í gegnum þennan tíma og hvernig til hefur tekist.

11:50

Fagráð um siglingar: Samstarf um stefnu og aðgerðir

Ásta Þorleifsdóttir, sérfræðingur hjá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

Í erindinu verður fjallað um sögu, markmið og verkefni fagráðs um siglingar sem varð til við sameiningu Verkefnisstjórnar um öryggi sjófarenda og Siglingaráðs. Í ráðinu sitja fulltrúar fjölmargra hagaðila sem eru bæði ráðherra til ráðgjafar sem og vettvangur faglegs samstarf um þau mál sem inn á borð ráðsins berast.

12:10

Öryggishandbækur fyrir sjávarútveg

J. Snæfríður Einarsdóttir, HSE Consulting 

Öryggishandbók fyrir fiskvinnslur var gefin út 2018 og Öryggishandbók fyrir fiskiskip 2019. Öryggishandbók fyrir fiskvinnslur er nú þegar komin í notkun innan stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins og hefur gefið góða raun. Öryggishandbók fyrir fiskiskip kemur í stað Þjónustu- og þjálfunarhandbóka sem áður var gerð krafa um að væru um borð í íslenskum fiskiskipum.

12;30

Umræður

Menntun í sjávarútvegi

Silfurberg AFöstudagur13:20-15:00

Menntun er grunnforsenda framgangs og framþróunar í sjávarútvegi, hvort sem litið er til verkgreina, grunnrannsókna, tækniþróunar eða stjórnunarstöðu. Á Íslandi hefur nám í sjávarútvegi verið lengi í boði s.s. í sjómannaskólanum, iðngreinum, sjávarútvegstengdu námi á framhalds- og háskólastigi. Námi þessu hefur þó verið misvel sinnt, m.a. vegna skort á fjármögnun. Fjalla verður um hver er þörfin í menntun í hátæknivinnslum og einnig stoðgreinum sem tengjast haftengda nýsköpun. Í þessari málstofu verður gefið yfirlit yfir námsþörf fyrirtækja sem sinna matvælavinnsla sjávarútvegsins á Íslandi og hugmyndir settar fram um framtíðarsýn í samræmi við þarfir atvinnugreinarinnar og stefnu stjórnvalda.
Ásdís Vilborg Pálsdóttir

Ásdís Vilborg Pálsdóttir

verkefnisstjóri, Fisktækniskólinn

Umsjónarmaður

Ragnheiður Eyjólfsdóttir

Ragnheiður Eyjólfsdóttir

áfanga og gæðastjóri, Fisktækniskólinn

Málstofustjóri

13:20

Ávarp

xxxx

13:30

Menntun í hátækni-bolfiskvinnslu,

Sunneva Ósk Guðmundsdóttir, gæðastjóri, Samherji

Erindið fjallar um menntun í hátækni í bolfiskvinnslu. Mikil framþróun hefur átt sér stað undanfarin ár í framleiðslunni og störfin breyst samhliða því. Farið verður yfir hvernig störfin hafa þróast frá því að vera einhæf álagsstörf í tækni og eftirlitsstörf.

13:40

Er menntun framtíðin í uppsjávarvinnslum? Hver er þörfin?

Fanney Björk Friðriksdóttir, gæðastjóri, Brim

Erindið fjallar um nútímavæðingu fiskvinnslu, mikilvægi þess að undirbúa fólk fyrir fjölbreytt og verðmæt störf í sjávarútvegi ásamt hugsanlegum framtíðar kröfum um menntun í hátæknivinnslu.

13:50

Framtíðar kröfur um menntun í hátæknivinnslu

Halldór Þorkelson, vörustjóri, Marel

Erindið fjallar um nútímavæðingu fiskvinnslu, mikilvægi þess að undirbúa fólk fyrir fjölbreytt og verðmæt störf í sjávarútvegi ásamt hugsanlegum framtíðar kröfum um menntun í hátæknivinnslu.

14:00

Samtenging fræðslu og ferla sjávarútvegsins með hagnýtingu menntatæknin

Aðalheiður Hreinsdóttir, framkvæmdarstjóri, LearnCove

Aðalheiður mun í erindi sínu fara yfir hvernig hagnýting menntatækni og samtenging efnisveitenda, tækjaframleiðenda og eftirlitsaðila við sjávarútvegsfyrirtæki getur einfaldað
framkvæmd og aukið skilvirkni fræðslu og ferla.

14:10

Menntun í sjávarútvegi – nú og til framtíðar

Sigurjón Arason, yfirverkfræðingur frá Matís og prófessor við Háskóla Íslands

Hver er staðan í menntun sjávarútvegi og hvernig hefur hún þróast og hver er hvatinn. Hver er þörfin og hvernig eiga fyrirtækin að koma þessari þróun.

14:25

Umræður

Aukamenn í panel:

  • Björg Pétursdóttir, Menntamálaráðuneytið

Munu loftslagsbreytingar umbylta sjávarútvegi?

Silfurberg B Föstudagur13:20-15:00

Loftslagsbreytingar af mannavöldum eru staðreynd og munu að líkindum hafa mikil áhrif á rekstur sjávarútvegsfyrirtækja á næstu árum. Í málstofunni verður leitast við að svara því hvort og hvernig loftslagsbreytingar muni hafa áhrif á – jafnvel umbylta sjávarútvegi. Spurningin verður til umfjöllunar út frá byggðaþróun, stefnu stjórnvalda, efnahag og umhverfismálum og sjónum beint að því hvernig atvinnugreinin muni þurfa að aðlagast breyttu landslagi og hvaða áhættur og tækifæri felast í slíkri vegferð.

Sveinn Margeirsson

Sveinn Margeirsson

Framkvæmdastjóri nýsköpunar og loftslagsmála, Brim

Umsjónarmaður

Hildur Hauksdóttir

Hildur Hauksdóttir

Sérfræðingur í umhverfismálum hjá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi

Málstofustjóri

13:20

Loftslagsbreytingar og sjávarútvegur – Kemur þetta okkur virkilega við?

Ragnhildur Friðriksdóttir, Byggðastofnun

Loftslagsbreytingar eru þegar farnar að hafa áhrif á ýmsar atvinnugreinar og þar er sjávarútvegurinn engin undantekning. Sjávarútvegsfyrirtæki hafa þegar þurft að gera ýmsar breytingar í rekstri sínum og starfsháttum til þess að mæta kröfum samtímans um umhverfis- og loftslagsvæna starfsemi og afurðir. En loftslagsbreytingar munu halda áfram að hafa áhrif á veiðar, viðskipti og flutninga, ekki síst vegna breytinga í umhverfi sjávar og aukins álags á hafnarmannvirki og aðra innviði. Hvaða þýðingu getur slíkt haft fyrir íslenskan sjávarútveg og þær byggðir sem reiða sig á atvinnugreinina? Hvernig getur íslenskur sjávarútvegur hámarkað getu sína til þess að mæta neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga og grípa þau tækifæri sem kunna að bjóðast?

14:35

Tækifæri til aukinnar sjálfbærni í sjávarútvegi

Freydís Vigfúsdóttir, PhD, sérfræðingur á skrifstofu sjálfbærni í matvælaráðuneytinu

13:50

Horfur um ástand umhverfis og vistkerfa í hafinu við Ísland næstu áratugi

Guðmundur J. Óskarsson, sviðsstjóri uppsjávarsviðs Hafrannsóknastofnunar

Í erindinu verða kynntar helstu niðurstöður nýrrar skýrslu Hafrannsóknarstofnunar, „Staða umhverfis og vistkerfa í hafinu við Ísland og horfur næstu áratuga“. Gerð verður grein fyrir þeim megin breytingum sem orðið hafa á umhverfi og lífríki hafsins undanfarna áratugi og orsakasamhengi þeirra. Þær niðurstöður, ásamt spám um umhverfisbreytingar í hafinu við Ísland, eru svo notaðar til að leggja mat á ástand vistkerfa sjávar næstu áratugi.

14:05

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14:20

Virðisauki og vistvænn rekstur – Sjónarhorn sjávarútvegsfyrirtækis

Sveinn Margeirsson, framkvæmdastjóri nýsköpunar og loftslagsmála, Brim

Á tímum loftslagsbreytinga hefur umræðan um rekstur fyrirtækja tekið stakkaskiptum. Hagkvæmur rekstur sem tryggir arðsemi er eftir sem áður undirstaða fjárfestinga og framfara, en umræðan við stjórnarborðið tekur í dag ekki síður mið af kröfum um kolefnishlutleysi og samfélagsábyrgð. Brim hefur síðan 2015 gefið út sjálfbærniskýrslu og hefur gagnsæi umhverfisupplýsinga aukist mikið, m.a. í tengslum við ársfjórðungsleg uppgjör félagsins. Farið verður yfir rekstrarumhverfi í íslenskum sjávarútvegi með tilliti til loftslagsmála, umhverfismarkmið og aðgerðir Brims og með hvaða hætti virðisauki og vistvænn rekstur fara saman hjá fyrirtækinu.

14:35

Hverjir taka við? Kynslóð handan nýtingar og verndunar

Ásta Olga Magnúsdóttir, verkefnastjóri rannsókna og hönnunar loftslagsfræðslu, Gagarín

Kapphlaupið við tímann vegna afleiðinga loftslagsbreytinga verður áþreifanlegra með hverjum deginum og samhliða því sívaxandi krafa um fræðslu og miðlun um stöðuna – bæði vandann sem við stöndum frammi fyrir og lausnirnar sem fela í sér tækifæri. Ljóst er að sjávarútvegurinn mun þurfa framsýnt og upplýst vinnuafl og því þurfum við að tryggja að sú kynslóð sem fer í gegnum íslenskt skólakerfi næstu árin verði sérfræðingar í hafinu og sjálfbærri nýtingu á auðlindum hafsins.  Í erindinu verður fjallað um upplifunarhönnun og miðlun í þessu samhengi. Það er allt undir, hvernig okkur tekst sem samfélag að móta sjálfbæran sjávarútveg til framtíðar, handan nýtingar og verndunar.

14:45

Umræður

Nýting dýrasvifs og miðsjávartegunda

KaldalónFöstudagur13:20-15:00

Í málstofunni verður fjallað um mögulega nýtingu dýrasvifs og miðsjávartegunda. Stöðug fjölgun jarðarbúa og aukin eftirspurn sjávarafurða hefur valdið auknum þrýstingi á nýtingu fiskstofna. Vegna þess er í auknum mæli leitað af öðrum tegundum úr hafinu sem hægt er að nýta með sjálfbærum hætti til framleiðslu á sjávarafurðum. Farið verður yfir mikilvægi dýrasvifs í fæðuvef hér við land, tilraunaveiðar síðustu ára á bæði dýrasvifi og miðsjávartegundum og hvaða framtíðartækifæri eru til staðar við veiðar, vinnslu og markaðssetningu á þessu sviði.  

Hörður Baldvinsson

Hörður Baldvinsson

framkvæmdastjóri, Þekkingarsetur Vestmanneyja

Umsjónarmaður

Hildur Pétursdóttir

Hildur Pétursdóttir

Sjávarvistfræðingur, Hafrannsóknastofnun

Málstofustjóri

13:20

Dýrasvif við Ísland – nýtanleg aulind?

Ástþór Gíslason, sjávarlíffræðingur, Hafrannsóknastofnun

Í erindinu verður gefið stutt yfirlit yfir útbreiðslu, magn og líffræði þeirra átutegunda sem líklegt er að veiðar beinist að og hlutverki þeirra í vistkerfi hafsins. Enn fremur verður sagt frá veiðitilraunum Hafrannsóknastofnunar og fleiri aðila til að veiða rauð- og ljósátu hér við land. Þá verður gefir stutt yfirlit yfir hvernig hugsanlega mætti nýta aflann.

13:35

Veiðar og vinnsla á rauðátu

Hörður Baldvinsson, framkvæmdastjóri, Þekkingarsetur Vestmanneyja

Fjallað verður hvort veiðar og vinnsla á rauðátu sé eitthvað sem við Íslendingar ættum að fara að skoða nánar. Norðmenn hafa nú stundað veiðar á þessu litla krabbadýri í mörg ár og gáfu þarlend yfirvöld út heimild til veiða á allt að 254 þúsund tonn síðastliðið sumar. Nú er spurningin hvort ekki sé kominn tími til þess að hefja tilraunaveiðar hér við land.

13:50

Gulldepluveiðar Íslendinga 2009-2011

Sigurður Þór Jónsson, fiskifræðingur, Hafrannsóknastofnun

Með bergmálstækni sést að um öll heimsins höf er að finna að finna áberandi lag eða lög miðsjávar (á u.þ.b. 200-1000 m dýpi). Ein tegundanna í þessum lögum sem auk þess hefur tengingu við landgrunnsbrúnir er gulldepla. Í MEESO verkefninu var farið yfir gulldepluveiðar hér við land árin 2009-2011. Gerð verður grein fyrir helstu niðurstöðum greiningar á gulldepluveiðunum. Ennfremur verða ræddar leiðir til að styrkja þekkingu okkar á miðsjávarlögum, sem er mikilvægt sé stefnt að nýtingu miðsjávartegunda.

14:05

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14:25

Veiðar á miðsjávartegundum, áskoranir og framtíðartækifæri

Einar Skaftasson, veiðarfærahönnuður hjá Hampiðjunni

Farið yfir tilraunir við leit og veiðar á laxsíld á undaförnum árum, reynsla úr krillveiðum. Áskoranir við við veiðarnar og hugsanlegar lausnir með nýrri tækni.

14:40

Umræður

Aðalfundur Sjávarútvegsráðstefnunnar

Silfurberg BFöstudagur15:00